REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10-03-2023

 

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem: www.housewood.pl, prowadzony jest przez firmę Housewood Sebastian Jankowiak z siedzibą w 05-190 Nasielsk, ul. Płońska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 787-197-49-09, REGON: 301111815.

 

Dokonywanie zakupów

Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, a także akceptacja jego postanowień. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8, Google Chrome 16, Opera 10, Mozilla Firefox 12), włączone JavaScript oraz obsługa cookies (ciasteczka). Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych w procesie realizacji zamówienia.

 

Złożenie zamówienia

Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, wiadomość e-mail, bądź telefonicznie. 

Warunkiem koniecznym do realizacji zmówienia jest podanie numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail.

Niepełne, bądź zawierające błędy dane są czynnikiem uprawniającym cudaflora.pl do unieważnienia zamówienia.

Umowa sprzedaży pomiędzy Stronami zawiązuje się z chwilą przesłania do Zamawiającego potwierdzenia właściwie dokonanego zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym sklepu ( w przypadku przedpłaty).

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00 , w soboty, w niedziele oraz dni świąteczne, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Do każdej transakcji wystawiany jest dokument potwierdzający jej dokonanie: paragon fiskalny lub faktura VAT (w zależności od Państwa życzenia).

 

Polityka cenowa i płatności

Wszystkie ceny podawane w sklepie housewood.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

Ceny nie uwzględniają kosztów transportu. Wyjątkiem mogą być specjalne promocje, których zasady będą jasno określone w kartach produktów, w okresie ich obowiązywania.

Kupujący może dokonać płatności w następujący sposób:

- wpłata na konto bankowe sklepu: 98 1240 5312 1111 0011 0480 3362

- za pośrednictwem Przelewy24 lub BlueMedia 

- przy odbiorze zamówienia.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

Dostawy towarów

 

Produkty dostarczane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub poprzez transport własny sklepu housewood.pl

 

Sprzedawca na swoich stronach internetowych informuje Klienta o liczbie dni potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę towaru.

 

Termin dostawy i realizacji towaru liczony jest w dniach roboczych.

 

Kupujący podczas odbioru przesyłki powinien w obecności Kuriera sprawdzić zgodność oraz stan techniczny otrzymanego towaru z zamówionym. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad fizycznych otrzymanego towaru, prosimy o bezzwłoczny kontakt.

W przypadku przesyłek za pobraniem, w momencie gdy Kupujący nie odbierze przesyłki bez podania powodu, sklep zastrzega sobie możliwość roszczenia zwrotu poniesionych kosztów transportu od Kupującego.

 

Zwroty

Zamawiający (osoba fizyczna dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni, liczonym od dnia otrzymania przesyłki (zgodnie z Ustawą o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Dz.U. 2000 r. Nr 22 poz. 271). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

Zwrot kosztów transportu oraz zamówionego towaru następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru, na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Odesłanie towaru do sklepu następuje na koszt Kupującego.

Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Prawo od odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu m.in. do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Aby zwrócić produkt należy:

  1. Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu a następnie przesłać skan dokumentem e-mailem na adres: biuro@housewood.pl lub pocztą na adres firmy (wraz z pkt 3).
  2. Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.
  3. Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres:

 

HOUSEWOOD Sebastian Jankowiak

ul. Płońska 5

05-190 Nasielsk

 

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

 

Kontakt w sprawie zwrotów:

tel. 609 210 270

e-mail: biuro@housewood.pl

 

Reklamacje

Wszystkie produkty oferowane przez housewood.pl są produktami nowymi, objętymi rękojmią. Produkty są wykonane jako nieprefabrykowane.

W przypadku wad technicznych bądź uszkodzeń podczas transportu, możliwe jest dokonanie reklamacji zamówionego towaru.

W takich przypadkach prosimy o kontakt z nami (telefoniczny 609 210 270 lub e-mail: biuro@housewood.pl).

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie nieprzekraczającym 14 dni.

W przypadku reklamowanego produktu, może on zostać wymieniony na nowy, bądź zostanie dokonany zwrot poniesionych kosztów (zakupionego towaru oraz transportu) przez Kupującego.

 

Postanowienia końcowe

Housewood.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (szerzej patrz Polityka Prywatności).

 

W kwestiach spornych rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły Kodeksu Cywilnego.

 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Zapraszam do współpracy.

.housewood

 

Aktualizacja: 10-03-2023